Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)

  1. Home 
  2. Over AAC

Over AAC

Voorzitter

J.W. Remkes

Leden BZK

mr. A.J. Swelheim
mr. P.L. de Vos 

Leden Centrales

E.L. Snoey
drs. R.T.B. Visser

Voorzitter en leden zijn allen formeel door de Kroon benoemd.

De AAC treedt op in een samenstelling van drie leden waaronder de voorzitter.

Wordt na een adviesaanvraag in hetzelfde geschil ook arbitrage gevraagd, dan wordt bij de behandeling van het verzoek om arbitrage het lid dat eerder bij de behandeling van de adviesaanvraag betrokken is geweest, vervangen door het andere lid.

Secretariaat

mw. mr. J.C. Dekker (secretaris)
dhr. mr. dr. C.F. Sparrius (plv. secretaris)
mw. I. Haagensen (juridisch projectmedewerker)
T 06 23 27 03 04
info@adviesenarbitragecommissie.nl

terug naar boven

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@adviesenarbitragecommissie.nl
De AAC is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu